KWF

KWF
Kyokushin World Fedaration
::: RESULTS :::


34th All Japan Open Category Championships 2002

Tokyo , 2-3.11.2002.


KUMITE MEN - OPEN
 1. Kazumi Hajime
 2. Kiyama Hitoshi
 3. Tanaka Kentaro
 4. Tokuda Tadakuni
 5. Sumitani Osamu
 6. Irisawa Gun
 7. Ichimura Naoki
 8. Kou Taisei


. © 2023 Kyokushin World Federation 
kyokushinkyokushin