KWF

KWF
Kyokushin World Fedaration
::: RESULTS :::


The Cup of Ukraine 2002

Kiev, 7.12.2002.

KUMITE MEN -70kg   KUMITE WOMEN -55kg   
 1. Yakovenko Semen - Herson
 2. Lavrinenko Uriy - Kiev
 3. Ismailov Vusul - Herson
 1. Udut Irina - Uzhgorod
 2. Pashun Alena - Kiev
 3. Lysenko Maria - Herson
KUMITE MEN -80kg   KUMITE WOMEN -65kg   
 1. Mashkov Vladimir - Donetsk
 2. Goncharov Dmitriy - Donetsk
 3. Bulah Evgen - Kiev
 1. Vazhinska Elina - Eupatoria
 2. Ivanchuk Nadia - Kiev
 3. Evdokimova Luba - Herson
KUMITE MEN -90kg   KUMITE WOMEN +65kg   
 1. Brezhnev Konstantin - Nikolaev
 2. Kolesnik German - Donetsk
 3. Goran Anatoliy - Kiev
 1. Zybina Olga - Donetsk
 2. Strashko Katya - Eupatoria
 3. Fida Tatiana - Kiev
KUMITE MEN +90kg   AWARDS
 1. Drobyazko Alexey - Donetsk
 2. Glushkov Mihail - Sevastopol
 3. Aleshkovskiy Pavel - Kiev
 Best men fighter
 Drobyazko Alexey - Donetsk


. © 2023 Kyokushin World Federation 
kyokushinkyokushin