KWF

KWF
Kyokushin World Fedaration
::: RESULTS :::

UKRAINIAN WEIGHT CATEGORY CHAMPIONSHIPS KIEV 2009Men

Women
Men Lightweight Category (-70 kg)

1.

Malenko Sergei

2.

Demidov Vasil

3.

Shabanov Aleksandr

Men Middleweight Category (-80 kg)

1.

Seliavkin Oleg

2.

Alshevskiy Igor

3.

Nikiforenko Andrey

Men Heavyweight Category (-90 kg)

1.

Kudin Vladimir

2.

Eremenko Aleksandr

3.

Pirog Artem

Men Superheavyweight Category (+90 kg)

1.

Ismailov Vusal

2.

Garan Semen

3.

Pliasovica Vladislav

Women Lightweight Category (-55 kg)

1

Selukova Natalia

2

Onishenko Inna

3

Sazonova Tatiana

Women Middleweight Category (-65 kg)

1

Shkolnaya Natalia

2

Verbickaya Marianna

3

Pavluk Anna

Women Heavyweight Category (+65 kg)

1

Dika Natalia

2

Osipa Elena

3

Maliga Anastasia

 


. © 2024 Kyokushin World Federation 
kyokushinkyokushin