KWF

KWF
Kyokushin World Fedaration
::: RESULTS :::

26th All Japan Weight Category Championships Osaka 2009Men

 
MEN KUMITE -70 KG:

1.

Yuzo Suzuki

2.

Tomohiko Matsuoka

3.

Takaichi Onuma

4.

Yuya Fujita

MEN KUMITE -80 KG:

1.

Yuta Mita

2.

Yuichi Sugimura

3.

Masaru Shitanda

4.

Masaki Yamamoto

MEN KUMITE -90 KG:

1.

Yoshitatsu Beppu

2.

Osamu Sumitani

3.

Kyohei Yasujima

4.

Yoshikazu Muraoka

MEN KUMITE +90 KG:

1.

Tadakuni Tokuda

2.

Hideo Sawada

3.

Tadateru Sano

4.

Syohei Kamata

 
 


. © 2024 Kyokushin World Federation 
kyokushinkyokushin