KWF

KWF
Kyokushin World Fedaration
::: RESULTS :::

22nd Japan Weight Category Championships Osaka 2005Men

 
MEN KUMITE -65 KG:

1

Makoto Ozaki

Japan

2

Atsushi Ono

Japan

3

Shintaro Koyama

Japan

4

Kunihito Kondo

Japan

MEN KUMITE -75 KG:

1

Tomohiko Matsuoka

Japan

2

Zenjuro Mori

Japan

3

Atsutomo Mori

Japan

4

Yuki Otsuka

Japan

MEN KUMITE -85 KG:

1

Hiroyuki Kidachi

Japan

2

Taishi Itadani

Japan

3

Yoshitatsu Beppu

Japan

4

Toshihiro Kanamori

Japan

MEN KUMITE +85 KG:

1

Mikhail Kozlov

Russia

2

Satoshi Higuchi

Japan

3

Uchida Yoshiaki

Japan

4

Artem Pukas

Russia

 
 


. © 2024 Kyokushin World Federation 
kyokushinkyokushin