KWF

KWF
Kyokushin World Fedaration
::: RESULTS :::

23rd Japan Weight Category Championships Osaka 2006Men

 
MEN KUMITE -65 KG:

1.

Yuzo Suzuki

2.

Makoto Ozaki

3.

Kunitomo Kondo

4.

Akifumi Okazaki

MEN KUMITE -75 KG:

1.

Zenjuro Mori

2.

Tomohiko Matsuoka

3.

Dmitry Startsev - Russia

4.

Takaichi Onuma

MEN KUMITE -85 KG:

1.

Osamu Sumitani

2.

Toshihiro Kanamori

3.

Yoshitatsu Beppu

4.

Tatsuya Murata

MEN KUMITE +85 KG:

1.

Darmen Sadvokasov - Russia

2.

Makoto Akaishi

3.

Artur Hovhanissian - Armenia

4.

Oleg Lukyanenko - Russia

 
 


. © 2023 Kyokushin World Federation 
kyokushinkyokushin