KWF

KWF
Kyokushin World Fedaration
::: RESULTS :::

20TH JAPAN WEIGHT CATEGORY CHAMPIONSHIPS OSAKA 2003Men

 
KUMITE MEN - CATEGORY -70 KG

1.

Shiojima Osamu

2.

Ono Atsushi

3.

Fukuda Takahiro

4.

Owatari Hiroyuki

KUMITE MEN - CATEGORY -80 KG

1.

Kanamori Toshihro

2.

Noko Hisashi

3.

Hibino Joji

4.

Ito Shin

KUMITE MEN - CATEGORY -90 KG

1.

Ikeda Masato

2.

Ikeda Yoshinori

3.

Ino Masataka

4.

Mikoshiba Naoshi

KUMITE MEN - CATEGORY +90 KG

1.

Kondo Hirokazu

2.

Sato Yoshihito

3.

Adachi Shinji

4.

Takao Masaki

 
 
. © 2023 Kyokushin World Federation 
kyokushinkyokushin